Taheva valla ajaleht Taheva Häälekandja ootab kaastöid kuni 10. juunini 2016. Palume saata materjal aadressile vallavanem@taheva.ee või tuua vallamajja.