Taheva valla ajalehte oodatakse kaastöid kuni 18. märtsini. Palume materjal saata aadressile vallavanem@taheva.ee või tuua vallamajja.