Jaanuaris langetas Eesti Külaliikumise Kodukant üldkogu otsuse, millega võeti oma liikmeskonda vastu Taheva Valla Külade Selts.

Kodukant on külakogukondade esindusühing, mis seisab selle eest, et külade häält oleks kosta nii Eestis kui välismaal. Kodukant on välja töötanud mitmeid abimaterjale näiteks külavanematele ja vabatahtliku tegevuse korraldamiseks. Taheva Valla Külade Seltsi juhatuse liikme Monika Rogenbaumi sõnul on liikmeks astumise põhjuseks vajadus olla külaliikumist puudutava info ja arengutega kursis, samuti teha ise valdkonda puudutavaid ettepanekuid ning anda maaeluga seotud sisendit üleriigiliselt tegutsevale organisatsioonile.

Kodukant paistab oma tegevusega silma. Näiteks korraldab ta maapäeva, mis on Eesti külade parlament ja leiab aset iga kahe aasta tagant üle Eesti erinevates maakondades. Maapäev toob kokku külaliikumise tuumiku ja võimuesindajad ning koos arutatakse siis maapiirkondade elu ning murede ja rõõmude üle.

Kodukant korraldab ka “Aasta küla” konkurssi, millega tõstetakse esile ja väärtustatakse tegusaid külasid. Taheva piirkonna küladest on nimetatud konkursil 2013. aastal tunnustust leidnud näiteks Hargla küla, keda toodi esile eelkõige kohaliku pärandi säilitamise ja väärtustamise eest.

Taheva Valla Külade Seltsi tegevuse eesmärk on Taheva piirkonna külade areng ja elanike huvide kaitse, samuti seistakse siinse ajaloo-, kultuuri ja looduspärandi eest. Eriline rõhk seltsi tegevusel on Taheva, Karula ja Mõniste piirkondade koostöövõrgustiku Kotus edasiarendamisel. Taheva Valla Külade Selts järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid.