Oleme koostamas Taheva piirkonna küladele arengukava, et leppida kokku ühised soovid ja plaanid.

Taheva piirkonna külade alla kuuluvad Tõrvase, Kalliküla, Hargla, Sooblase, Tsirgumäe,Taheva, Korkuna, Laanemetsa, Koikküla, Koiva, Lepa, Ringiste ja Lutsu külad.

Meie soov on ühise arengukava tegemisel arvesse võtta võimalikult paljude piirkonna elanike (sh suveelanike) mõtteid, eelistusi ja ettepanekuid.

Oleme valmistanud küsimustiku, mis aitaks Teil kaasa mõelda, mis on Taheva piirkonna ja siinsete külade omapära, võimalused, puudujäägid. Samuti aitab küsimustik mõelda, mida me kõik ise piirkonna parema tuleviku nimel ära saaksime teha. Iga arvamus loeb ja annab väärtusliku panuse tulevaseks plaaniks.

Küsimustik on anonüümne. Selle üldistavat kokkuvõtet saab lugeda meie kodulehelt ning kuulda arengukava koostamisega seotud seminaridel 25.10.2018 Koikküla Raamatukogus ja 24.11.2018 Hargla Maakultuurimajas.

Taheva piirkonna külade arengukava koostamist toetab kohaliku omaalgatuse programm.

Täname, et võtad aega ja edastad oma mõtted! Edasta küsimustiku link täitmiseks ka oma pereliikmetele, naabritele ja tuttavatele. Vastuseid ootame kuni 15.10.2018.  

Küsimustiku leiad täitmiseks SIIT

 

Lisainfo:

Monika Rogenbaum – 518 2380 või monika.rogenbaum@eesti.ee