Taheva Valla Külade Selts sai Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt toetuse arenguhüppe projektile „Taheva, Mõniste ja Karula valla koostöövõrgustiku „Kotus“ arenguhüpe“. Toetuse summa on 11 934,85 eurot. Projekti raames arendatakse edasi 2014. aastal Taheva, Karula ja Mõniste valdades tegutsejate baasil loodud koostöövõrgustikku „Kotus“. Projekt keskendub kahele suunale: piirkonna tuntuse ning selle külastajate arvu suurendamisele ning maaelu vastu huvi tundvatele isikutele piirkonna vabade elu- ja töökohtade ning ettevõtlusvõimaluste kohta asjakohase info kättesaadavuse tagamine ning vajaduse korral ka huviliste individuaalse nõustamise. Projekti viiakse ellu perioodil 01.05.2016–31.05.2017