Taheva Valla Külade Selts sai toetuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kohaliku omaalgatuse programmilt projektile “Hargla ja Tsirgumäe-Sooblase kogukondade külapäevad”. Toetuse suurus on 1999 eurot. Projekti raames korraldatakse Hargla kandi külapäev 23. juunil ja Tsirgumäe-Sooblase külapäev 7. augustil.