Taheva Valla Külade Selts sai toetuse Leaderi programmist projektile „Kotuse koostöövõrgustiku edasiarendamine National Geographicu kollase raami võimaluste toel“. Toetuse suurus on 9878,49 eurot. Projekti eesmärgid on järgmised:Kotuse koostöövõrgustiku arenguhüpe läbi National Geographicu kollaste akende idee, selleks vajalikud võrgustiku- ja meeskonnakoolitused, ideede genereerimist toetavad õppereisid, võrgustikukohtumised; kotuse koostöövõrgustik on laienenud lisaks Taheva, Karula ja Mõniste valdadele ka Tõlliste piirkonda. Taheva, Karula, Mõniste valdade baasil on jõutud praeguseks sektoriteülese koostööni, loodud n-ö kotuse koostöövõrgustik (info veebis www.kotus.ee). Koostöö juurutamisega, selleks võimaluste otsimisega on tegeldud süsteemselt 2014. aastast alates. Juhtpartneriks on olnud selles protsessis Taheva Valla Külade Selts. Karula, Mõniste ja Taheva valdadest on olemas partnerid ettevõtjate, mittetulundusühenduste ja kohalike omavalitsuste näol. Koosöö peamine eesmärk on olnud omavahelise läbikäimise toetamine, ühisprojektide algatamine, ühiste ideede leidmine piirkonna arendamiseks saamaks siia juurde uusi elanikke ja külastajaid. Taheva Valla Külade Seltsi eestvedamisel jätkatakse piirkondliku koostöö edendamisega ka aastatel 2017 ja 2018.   Leaderi logo trükisele - jpg