Õru Vallavolikogu võttis 6. novembril 2015 vastu otsuse nr 1-1.3123 ,,Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine”. Otsusega tehti Karula vallale, Palupera vallale, Puka vallale, Sangaste vallale, Taheva vallale ja Tõlliste vallale ettepanek läbirääkimiste alustamiseks ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks eesmärgiga moodustada ettepaneku saanud kohalike omavalitsuste üksuste baasil üks kohaliku omavalitsuse üksus. Taheva Vallavolikogu otsustas 24.03.2016 lõpetada Õru Vallavolikogu ettepanekul algatatud läbirääkimised, mille eesmärgiks oli moodustada Karula, Palupera, Puka, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade baasil üks kohaliku omavalitsuse üksus.

Antsla Vallavolikogu võttis 16. veebruaril 2016 vastu otsuse nr 6 ,,Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks”. Otsusega tehakse Urvaste vallale, Sõmerpalu vallale, Varstu vallale, Mõniste vallale, Taheva vallale, Karula vallale ja Tõlliste vallale ettepanek ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ning haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada ettepaneku saanud kohalike omavalitsuste üksuste põhjal üks kohaliku omavalitsuse üksus. Taheva Vallavolikogu otsustas 24.03.2016 Antsla Vallavolikogu poolt algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepanekust keelduda.

Taheva Vallavolikogule on teinud ettepaneku alustada haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimisi ka Valga Linnavolikogu eesmärgiga moodustada Valga linna, Hummuli valla, Karula valla, Sangaste valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla põhjal uus kohaliku omavalitsuse üksus. Taheva Vallavolikogu on 28. detsembri 2015 otsusega nr 19 ,, Haldusterritoriaalse muutmise algatamisega nõustumine“ nõustunud Valga Linnavolikogu poolt algatatud ettepanekuga. Taheva Vallavolikogu võttis 24.03.2016 toimunud istungil vastu otsuse esindajate määramise kohta ühinemisläbirääkimistele ja kinnitas Valga Linnavolikogu poolt algatatud ühinemisläbirääkimiste ajutiste ühinemiskomisjonide töökorra.