Taheva Vallavalitsus sai Eesti Noorsootöö Keskuselt toetuse kahele järgmisele taotlusele: toetus projektile “Valgamaa noorte suvekool 2016 “Seilame seitset merd”” 3542 eurot ja toetus projektile “Taheva valla noorte ettevõtlikkuse arendamine spordikorralduse kaudu” 1062,40 eurot. Maakondlik suvekool toimub tänavu Taheva vallas Kaldavere turismitalus 18.07.2016-20.07.2016. Kõikidest maakonna kohalikest omavalitsustest tuleb suvekooli kümmekond noort, lisaks osalevad selles noorsootöötajad ja mitmed koostööpartnerid. Noortele on teadvustatud, populariseeritud ja edasi antud algteadmised veega seotud kultuuripärandist, kalandusest ja ohutusest; suurendatud ja tugevdatud Valgamaa noorte ühtsustunnet; tugevdatud läbi koostöö arendamise Valgamaa noorsootöövõrgustikku. Taheva valla noorte spordikorralduse projekti eesmärgid on järgmised: toetatud noorte omaalgatused ja -huvid; noored on omandanud spordisündmuste korraldamise näitel planeerimise-, organiseerimise-, korraldamise- ja vastutuskogemuse; reaalsed, toimivad koostöösuhted maakonna noortekeskuste ja erinevatest Valgamaa paikadest pärinevate noorte vahel; jätkuvad võrkpallitraditsiooni hoidmine ja arendamine ning spordiga seotud arengud Taheva valla piirkonnas. Projekti raames korrastatakse Harglas võrkpalli- ja jalgpallitaristut ning korraldatakse mitmeid kohalikke turniire ning maakondlik noorte võrkpalliturniir.