Kuna talv pole enam kaugel, siis on Rõuge Vallavalitsusel ning teehooldajatel palve kinnistute omanikele, et igaüks vaataks üle oma juurdepääsuteed. Nende servad tuleb puhastada igasugustest takistustest.

Palume üle vaadata ning eemaldada teeservadest puud ning madalal asetsevad oksad, mis võivad raske lumega vajuda teele ning takistada teehooldust. 

Ilupõõsad, puuistikud, kivid palume samuti tähistada selliselt, et nende nähtavus oleks tagatud ka pimedal ajal, hoolimata lumekihi paksusest (nt postid helkurribadega).

Lumetõrje teostajal on õigus keelduda tee lükkamisest, kui puud ning madalal asetsevad oksad seda takistavad või kahjustavad lumetõrjetehnikat.

Lisainformatsioon:

Rõuge valla teedespetsialist, Martin Umbleja – teed@rauge.ee või 5333 1369.