Vastavalt loomatauditõrje seadusele § 53 lõike 3 ning Veterinaar- ja Toiduameti Valgamaa Veterinaarkeskuse juhataja Urmas Palloni ettepanekule lõpetas Valga maavanem karantiini Taheva vallas, Aafrika seakatku haiguskoldes. „30 päeva peale lõplikku desinfitseerimist võib karantiini maha võtta ja vastav ettepanek selles osas sai maavanemale tehtud. Aili Liivale kuuluvas loomapidamishoones tehti kokku kolm desinfitseerimist. Täna võtame haiguskoldest maha ka kõik hoiatavad sildid. Kuigi teoreetiliselt võiks loomakasvatushoonesse sigu tuua 30 päeva peale karantiini lõpetamist, siis hetkel omanikul sellist plaani ei ole,“ ütles Valgamaa veterinaarkeskuse juhataja Urmas Pallon. Ülalnimetatud farmiga piirnevas ohustatud tsoonis seafarme ei ole. Järelevalvetsoonis paiknevad seafarmid jäävad Võru maakonda ning nendelt võtab kitsendused maha Võrumaa Veterinaarkeskuse juhataja. Valga maakonnas Taheva vallas Kalliküla külas Aili Liiva`le kuuluvas loomapidamishoones kehtestati karantiin 31.juulil 2015.   Seakatku puudutav info on koondatud veebilehele www.seakatk.ee. Täiendav info Valga veterinaarkeskuse juhataja Urmas Pallon 766 6710   Lugupidamisega Kaja Mõts Valga Maavalitsus Avalike suhete juht +372 766 6145 +372 5301 0621 Kaja.Mots@valgamv.ee www.valga.maavalitsus.ee