Valga Kaugõpegümnaasium viib aastatel 2016-2018 ellu Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi rahastatud projekti „Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse“.

Projekti tegevused ja teenused pakuvad pikemalt õppest eemal viibinutele, töö või perega hõivatutele just neile sobivaid paindlikke lahendusi kooli naasmiseks, õppes püsimiseks ja hariduse omandamiseks. Õppimine kaugõppegümnaasiumis on paindlik ja tasuta ning õppijale on tagatud riiklik ravikindlustus. Õppetöö toimub kaks korda nädalas ning õpilaste vastuvõtt toimub kogu õppeaasta vältel. Selleks, et pooleliolevat haridusteed oleks lihtsam jätkata, pakume paindlikke tasanduskursusi matemaatikas, keemias, füüsikas, arvutiõpetuses. Mitte-eestlastele pakume eesti keele kui võõrkeele õpet ning matemaatika, füüsika ja keemia õppimise võimalust vene keeles. Õppijal on võimalus kasutada tasuta lapsehoidja teenust väikelastetoas, mis asub koolimajas.

Kui tahad olla tööturul konkurentsivõimeline või soovid jätkata õpinguid kutseõppekeskuses või ülikoolis, siis tule lõpeta poolelijäänud põhi- või gümnaasiumiaste ja sulle avanevad uued võimalused. Küsi lisainformatsiooni telefonil 7641594 või e-posti aadressil kool@vkog.edu.ee.

Helle Ritso