E-arve saatmise kohustus hakkab kehtima kõigile raamatupidamiskohustuslastele järgmise aasta algusest, kui arvet esitatakse avaliku sektori asutustele.

Raamatupidamiskohustuslased on kõik juriidilised isikud ning FIE-d, seega ettevõtjad, mittetulundusühingud ja korteriühistud, kes on kohustatud saatma avaliku sektori asutustele üksnes e-arveid.

E-arve on XML vormingus dokument, mis on lisaks tavapärasele arvele ka masinloetav ja see liigub elektroonilises keskkonnas.

Rahandusministeerium kutsub osalema „Eesti e-arvetele ülemineku 2016″ teabepäevale, mille eesmärk on selgitada ning jagada praktilisi näiteid e-arvete koostamiseks ja saatmiseks kasutatavatest süsteemidest. E-arvetega arveldamise kohustus era- ja avaliku sektori vahel sätestatakse raamatupidamise seaduses. Seadusemuudatuse eelnõu menetlemise korral Rahandusministeeriumi ajagraafikus peaks selline kohustus jõustuma alates 01.01.2017.

 

Teabepäev toimub 04. mail 2016, kell 11.30-15.30 Võru Vallavalitsuse II korruse saalis, aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn.

 

Koolitusele on oodatud Võrumaa ettevõtete, mittetulundusühingute ning korteriühistute juhid ja raamatupidajad.

Ettevõtte kohta võib registreerida kuni 2 osavõtjat. Juhul, kui teabepäeval osalemise vastu on suur huvi ja reserveeritud saal kõiki huvilisi ei mahuta, võib ürituse korraldaja muuta toimumiskohta. Anname sellest registreerunutele eraldi teada.

Palun registreeri ennast teabepäeval osalemiseks SIIN kuni 29. aprillini.

Teabepäev on osalejale tasuta, selle toimumisele aitab kaasa Rahandusministeerium ja SA Võrumaa Arenguagentuur.

 

Täpsem info:

Marge Lepp,

Rahandusministeeriumi projektijuht, telefon 6113 318, marge.lepp@fin.ee

   

Teabepäeva kava: 11:30 – 11:45 Sissejuhatus: E-arvetele üleminek Marge Lepp, Rahandusministeeriumi e-arvetele ülemineku projektijuht 11:45 – 12:30 Eestis on algamas e-arvete ajastu Marge Lepp 12:30 – 13:15 e-arveldaja kasutamine müügiarvete koostamiseks ja edastamiseks e-arvetena. Aime Roosioja, Türi vallavalitsuse finantsjuht 13:15 – 13:30 Sirutuspaus

13:30 – 14:15 E-arveldus ettevõtluses ja majandustegevuses – miks ja kuidas? Rain-Alari Külm, Omniva AS müügijuht 14:15 – 15:00 Majandustarkvara ja operaatori süsteemi integreeritud lahendus müügiarvete käitlemiseks e-arvetena. Aime Roosioja 15.00 – 15.30 AS Fitek e-arvete lahendused.(*) Karin Langerbaur, Fitek AS klienditoe juht, Uku Allmann, Fitek AS müügijuht (*) ettekanne toimub, kui esinejatele aeg sobib

 

Käsitletavad teemad:

1. Sissejuhatus: teabepäeva eesmärk ja esinejad

2. Eestis on algamas e-arvete ajastu

 • Arvete erinevad vormid. Mis on e-arve?
 • Mis eelised on e-arvetel paber- ja pdf-arvetega võrreldes?
 • E-arved – mahud ja potentsiaal Euroopas ja Eestis.
 • E-arvete kasutamine maailmas.
 • Euroopa Komisjoni ja Eesti eesmärgid e-arvetele üleminekul
 • Kuidas e-arvete ringlus toimub?

3. E-arveldaja kasutamine müügiarvete koostamiseks ja edastamiseks e-arvetena.

 • Mis on e-arveldaja ja kellele ta on mõeldud
 • Kuidas e-arveldajat kasutada üksnes müügiarvete koostamiseks ja edastamiseks avaliku sektori asutustele.
 • Süsteemi kasutamise demo, sh e-arve edastamine operaatori süsteemi.

4. E-arveldus ettevõtluses – miks ja kuidas

 • E-arve kasud ettevõtjale: e-arve saatmisest ja vastuvõtmisest
 • Omniva lahendused e-arvete koostamiseks ja saatmiseks

5. Majandustarkvara ja operaatori süsteemi integreeritud lahendus müügiarvete käitlemiseks e-arvetena

 • Kuidas toimub majandustarkvaras Pmen e-arve koostamine ja edastamine operaatori Omniva (Fitek) süsteemi

6. AS Fitek e-arvete lahendused

 • Arvete koostamine ja saatmine arved.ee näitel väike-ettevõttele.
 • Saatmine suurkliendile.
 • E-arve vastuvõtmise lahendus suurele ja keskmise suurusega ettevõttele.