RMK plaanib alustada metsatöödega Valgamaal Valga vallas Saru küla lähistel riigimetsas. Oleme hinnanud, et tegu võib olla metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks.

Kirjeldasime ala, mida käsitleme aktiivsemalt kasutatava metsana ja koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Saru küla metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Saru küla metsatööde plaanimisel aadressile valgamaa@rmk.ee 7. aprilliks 2021.

Ettepanekuid ootame eeskätt järgmiste teemade kohta:

  1. kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatus ja paiknemine,
  2. metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamine (nt jalutamiseks ja sportimiseks kasutatavad rajad),
  3. raieala väljanägemine raietööde järel (allesjäävate puude arv ja paiknemine).
  4. raiealade sobitamine maastikku,
  5. raietöödeks sobiv aeg (nädalapäev, kellaaeg, kuu, aasta lähema 10 aasta sees),
  6. raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus (kasvukohale sobilike puude liigid).

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Saru küla riigimetsa kirjelduse leiab SIIT

Ettepanekud ja lisainfo:

Risto Sepp
RMK Valgamaa metsaülem
valgamaa@rmk.ee
513 0147

 

*Teatele lisatud foto on illustratiivne

Allikas: www.rmk.ee