Hargla kirikus jätkusid ka 2018. aastal remonditööd. Tänavu said korda kiriku lääne- ja lõunakülje välisuksed, torni viis akent, samuti graniitplokkidest välistrepid uste ees. Töid tehti Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud tegevuskava alusel ning nende maksumuseks kujunes 18 000 eurot. Remonditöid rahastasid Muinsuskaitseamet ja Rõuge ning Valga vallavalitsused ning teostasid Liivimaa Lossid OÜ ja Restaureerimismeister OÜ. Muinsuskaitseameti kaudu laekunud toetuse saamisele aitasid kaasa Riigikogu liikmed Priit Sibul ja Uno Kaskpeit, mõlemad vallad eraldasid remondiks 2000 eurot.

2017. aastal restaureeriti Hargla kirikus 252 m 2 põrandapinda, mis oli puidukoidest ja pruunmädanikust niivõrd kahjustatud, et sellel ei olnud enam käia võimalik. Tööde ulatus ja olulisus on kohalikele inimestele väga suur, mistõttu pühendas kogukond saavutatud tulemuse Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

Kirikus on järk-järgult teostatud remonditöid peaaegu igal aastal. Nende maht on sõltunud sellest, kui palju on õnnestunud koguda finantsvahendeid. Peamiselt on remonti finantseeritud erinevate projektide ja annetuste abil.

Järgmisel aastal on plaan jätkata kirikuhoone akende restaureerimistöödega, sest tegelikult vajavad kõik aknad korrastamist. Ilmselt jätkub ainuüksi akende korrastamisega tööd mitmeks aastaks.

Hargla kirik ajaloolise Võrumaa kihelkonnakirikuna on ka tänapäeval kodukirikuks Taheva ja Mõniste piirkondade inimestele.

 

Monika Rogenbaum
EELK Hargla Kogudus
juhatuse liige