MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega korraldab aastail 2017-2019 kaks teppo-tüüpi lõõtspilli valmistajate kursust. Esimesele kursusele, mis algab 2017. aasta oktoobris, võetakse vastu 15 huvilist. Kursusele on oodatud kõik need, kellel on valmisolek ja soov omandada teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamise oskused ning teha valmis päris oma lõõtspill.

Teppo-tüüpi lõõtspill on üks kuulsamaid Eesti rahvapille. Pill on nime saanud oma leiutaja, Vanal Võrumaal Põlva kihelkonnas Loosu külas elanud mehe, August Teppo järgi. Teppo-tüüpi lõõtspille hinnati nii minevikus kui ka tänapäeval pilli erilise tämbri, kauni väljanägemise ja pika vastupidavuse poolest. Pill valmis käsitööna ning 2010. aastal kanti teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamine ja mängimine Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse.

Kursus keskendubki lõõtspilli traditsiooni taaselustamisele Võrumaal. Koolituse koordinaatori Priidu Teppo sõnul on lõõtspillimängu populaarsus viimastel aastatel järsult suurenenud. Uute huviliste pealekasvu piirab aga pillide vähesus ning pillimeistrite pikk ootejärjekord. Et pillide puudust leevendada, alustataksegi koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega uute meistrite koolitamist ning väljaõpetamist.

“Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomajas on taolise koolituse läbiviimiseks olemas kõik tingimused,” selgitab kursuse juhendaja, lõõtspillimeister, – õpetaja ja -mängija Heino Tartes. Kursus toimub korra kuus kolmepäevase õppetsüklina, sellele järgneb iseseisev kodune töö. Lisaks Heino Tartesele hakkab kursuslasi kohapeal juhendama puidutöö kutseõpetaja Taavi Pumbo.

Loodame, et kursus aitab kaasa uue pillimeistrite põlvkonna sünnile Võrumaal ja elavdab pillimängu veelgi!

Täpsem info kursuse toimumise kohta Lõõtsatalu kodulehel www.lootsatalu.ee ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse www.vkhk.ee kodulehel.

 

Lisainfo:

Priidu Teppo
Tel 5135350
priiduteppo@gmail.com

Teppo tüüpi lõõtspillivalmistamise kursuse läbiviimist toetab LEADER programm