TTJA on alustanud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 52 „Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ alusel eraisikute ja ettevõtete toetuse taotluste vastuvõtmist. Toetusmeetme kogumaht on 9 miljonit €.

Toetust on võimalik taotleda sideettevõtja võrguga liitumisel seadmete- ja siderajatise ostuks/paigaldamiseks ning liini ehitamiseks. Toetust saate taotleda juhul, kui on täidetud järgmised peamised tingimused:

  1. Teil puudub kiire, üle 30 Mbit/s kiirusega internetiühendus.
  2. Asute abikõlbulikul aadressil. Seda saate kontrollida all olevast aadressipäringust.
  3. Teie piirkonnas pakub teenuseid mõni toetusprogrammis osalev sideettevõtja.
  4. Te ei ole töötuna arvel Töötukassas või kui olete juriidiline isik ja Teil puuduvad 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad.

Juhul kui leiate, et täidate toetuse taotlemise tingimused, palume kontrollida alloleval kaardil aadressi abikõlblikkust ning pöörduda mõne all loetletud, soovitud piirkonnas asuva sideettevõtja poole, et võtta liitumispakkumus. Peale pakkumuse saamist täitke taotlus ja võimaluse korral volitage sama taotlusega sideettevõtja Teie eest edasisi toiminguid tegema. See on kõige mugavam viis. Kui soovite ise toetuse taotlusega tegeleda, siis lisage taotlusele sideettevõtja pakkumus ning allkirjastage see koos toetuse taotlusega ja saatke toetus@ttja.ee.

Toetusega seotud kontaktid:

  1. e-post toetus@ttja.ee
  2. telefon +372 6672073 (tööpäevadel, ajavahemikul 10:00 – 12:00)

 

Abikõlbliku aadressi kontroll ja lisainfo lähemalt SIIT