Oma annatuse saad teha läbi Hooandja keskkonna, mille leiad SIIT

Bütsantsi-ortodoksi õigeusk on ilmselt vanim Eestisse jõudnud kristluse vorm. Vähesel määral on põlisrahva esindajaid ortodoksi usku ristitud alates 11. sajandist. Uute koguduste ja kirikute rajamist soodustas eestlaste ortodoksi usku massiline siirdumine. 1855. aastal ehitati Ritsikule Mõniste mõisa maale astmeline kaheksatahulise kiivriga kellatorni ja väikese haritorniga piklik nelinurkne palkidest laudvooderdusega kirik. Mõniste-Ritsiku kirik on pühitsetud prohvet Ristija Johannese nimele, kiriku nimepäeva peetakse igal aastal 24. juunil.

Ortodoksi traditsioon ja sakraalarhitektuur sai nõukogude ajal raskelt kannatada. Kirikuid suleti nii koguduse tegevuse katkemise tõttu kui vägivaldselt. Osa kirikuid lammutati võimude poolt, paljud jäeti aga lihtsalt lagunema. Neid nõukogude aja usupoliitika arhitektuurseid tunnistajaid leidub praegugi kõikjal Eestis.

Pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. aastal registreeriti Konstantinoopoli Patriarhaadiga seotud Eesti Apostlik-Õigeuse Kirik (EAÕK). Ortodoksi koguduste arv on viimase paarikümne aastaga tõusnud, kuid paljud maapiirkondades asuvad kogudused olid hääbumise piiril. Mõniste-Ritsiku kirikus toimusid regulaarsed jumalateenistused kuni aastani 2007. Siis paljud vanemad inimesed lahkusid ning koguduse tegevus jäi soiku. Neli aastat tagasi otsustas kohalik initsiatiivgrupp kirikusse elu sisse puhuda. Esimene jumalateenistus toimus detsembris 2016, nüüd toimuvad teenistused iga kuu. Kirik ärkas ellu ja paistab, et rahvale on kirikut vaja. Alates novembrist 2018 teenib kirikus preester Timoteos Vassel, kes on õppinud Varstu koolis.
Mõniste-Ritsiku kirik on ainus tegutsev ortodoksi kirik ühinenud Rõuge vallas. Kiriku ajalugu ja käekäiku vaata kodulehel varstukirik.planet.ee

Kirikuesisele platsile on püstitatud mälestuskivi Eestimaa uusmärtritele Theodor ja Anna Petaidele. Veebruaris 2019 paigaldati Võru-Valga maantee 33. kilomeetrile vastav suunaviit.
 

1930. aastal tehtud hoone remondi ja 1987. aastal sovhoosi toetatud katuse osalise uuendamise tõttu säilib kirikuhoone rahuldavas seisukorras. Aastal 2017 said teostatud akende veeplekkide vahetus ja vundamendi hüdroisolatsiooni renoveerimine. Need olid hädavajalikud tööd, et vähendada ilmastiku lagundavat mõju auväärsele puukirikule. Juunis 2018 sai loodud MTÜ Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad (MRKT), mille eesmärk on säilitada auväärne sakraalhoone tulevastele põlvedele. 2018 a. lõpus alustati kirikuhoone külgsissepääsu renoveerimist. Tööde teostamist toetasid Rõuge vald, EAÕK Kirikuvalitsus ja 75 eraisikut, enamjaolt Hooandja.ee kaudu. Sai valatud uus betoontrepp, taastatud varikatus ja on käimas puitdetailide restaureerimine.

Järgmised vajalikud tööd on hoone elektrivarustuse taastamine ja elektriküttesüsteemi väljaehitamine. Kirikuhoonesse tuleb kaablirikke tõttu kolmest faasist üks, millega seoses piisab elektrivõimsusest ainult valgustuseks. Olemasolev elektrikilp on füüsiliselt vananenud ja ei vasta nõuetele. Kirikus puudub küte: vanad ahjud on lagunenud ja kasutamiskõlbmatud. Samas puudub kirikul välisvalgustus: kirikuesine plats on talvel õhtuti pime, mis raskendab õhtuteenistuste pidamist tunduvalt. Projekti eesmärk on taastada elektrivarustus (uus maa-alune kaabel peakilbist) ja ehitada sms-kontrolleriga juhitav ökonoomne elektriküte ning välisvalgustus.