Valgamaa Omavalitsuste Liit ja Valgamaa Arenguagentuur kuulutavad välja konkursi „Valgamaa ettevõtluse auhind 2021“, selgitamaks välja parimad, kes oma hea maine ja aktiivse tegevusega on aidanud kaasa maakonna positiivsele arengule.

Nominente on oodatud esitama kõik, nii asutused/ organisatsioonid, ettevõtted ja eraisikud.

Ettevõtluskonkursi võitjad valib esitatud nominentide seast välja Valgamaa Omavalitsuste Liidu moodustatud komisjon neljas kategoorias:

  1. Aasta tootmisettevõte – Ettevõtet iseloomustab majanduslik stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus.
  2. Aasta teenindusettevõte – Teenindusvaldkonnaga (sh turismiga) tegelev ettevõte, keda iseloomustab kõrge teenindustase, teenuste mitmekülgsus, omanäolisus ja atraktiivsus.
  3. Aasta startija – Ettevõte, mis on tegutsenud kuni 3 aastat. Ettevõtte tegevust iseloomustab areng, uudsed tooted, teenused või ideed. Nominendi tegevuse kestust arvestatakse konkursi väljakuulutamise seisuga 28.10.2021.
  4. Ettevõtluse edendaja  -Ettevõtluse edendajaks võib olla üksikisik, tegutsev ettevõte, kohalik omavalitsus või mittetulundusühendus, mis on märkimisväärselt aidanud kaasa ettevõtluse arengule Valgamaal.

Ettepanekud koos põhjendusega esitada kuni 11. novembrini (k.a), täites elektroonilise ankeedi SIIN või saata e-posti aadressil valgamaa@valgamaa.ee märksõnaga „Ettevõtluse auhind”.

Hindamise ja võitjate väljaselgitamise kord
Konkurss korraldatakse üks kord aastas ning hindamise aluseks on nominendi 2021. aasta tegevus. Konkursile esitatud kandidaatidel ei tohi esineda maksuvõlgnevusi riiklike maksude osas. Komisjon hindab ja reastab esitatud nominendid vastavalt kandidaadi ülesseadja põhjendustele ja konkursi kategooriale. Komisjonil on õigus anda välja ka eriauhindu.

Konkursi võitjaid ja nominente tunnustatakse 24. novembril 2021. Üritus on kutsetega.

Ettevõtteid ja ettevõtluse edendajaid on tunnustatud aastast 2008.

 

Lisainfo:

Ülle Vilo – 510 3254 või ylle.vilo@valgamaa.ee.

 

Allikas: www.arenguagentuur.ee