Ühinemislepingu avalikustamine esmaseks tutvumiseks Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni 12. juuli 2016 otsusega, on ühinemislepingu tööversioon avalikustatud veebis esmaseks tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks perioodil 18. juuli 2016 – 26. august 2016.   Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Õru valla ja Valga linna ühinemislepingu projekt:  Ühinemislepingu projekt_seisuga_12.07.2016   Paberkandjal on võimalik ühinemislepingu tööversiooniga tutvuda järgmistes asukohtades:

 • Hargla Maakultuurimajas (perioodil 18.07 – 26.08 avatud E-R 9-16);
 • Kaagjärve Raamatukogus (perioodil 18.07 – 26.08 avatud E ja N 11-19; T, K, R 11-17);
 • Koikküla Raamatukogus (perioodil 18.07 – 26.08 avatud E-R 9-16);
 • Laatres Tõlliste vallamajas (perioodil 18.07 – 26.08 avatud E-R 8-16);
 • Lüllemäe Raamatukogus (perioodil 18.07 – 26.08 avatud T ja N 9-17; K ja R 9-16; L-E suletud);
 • Sooru Raamatukogus (perioodil 02.08 – 26.08 avatud E-R 9-17; L-P suletud; suvepuhkus 04.07 – 31.07.2016);
 • Tagula Raamatukogus (perioodil 18.07 – 02.08 avatud E, K 9-14; T, N, R 12-17; L-P suletud; suvepuhkus 03.08 – 31.08.2016);
 • Tsirguliina Raamatukogus (avatud 18. ja 25. juulil ning 1. augustil 9-17; 8. – 26. augustil E-T 8-17; K 11-18; N 8-16; R 8-15; L-P suletud; iga kuu viimane neljapäev suletud);
 • Valga Keskraamatukogus (perioodil 18.07 – 26.08 avatud T-R 10-18; L 10-15; P suletud; iga kuu viimasel reedel suletud);
 • Õru Raamatukogus (perioodil 18.07 – 26.08 avatud E-N 12-18; R 10-16; L-P suletud);
 • Õrus kaupluses Epre (perioodil 18.07 – 26.08 avatud iga päev 10-18).

  Muudatusettepanekute tegemine Muudatusettepanekuid on võimalik esitada nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal (ülal välja toodud asukohtades). Muudatusettepanekuid palume teha ainult selleks ette nähtud vormil, mille leiab paberkandjal ka ühinemislepingu mapi vahelt. Ühinemisläbirääkimiste komisjonidel on õigus jätta anonüümsed ettepanekud menetlemata. Ettepaneku vormil on küsitud ettepaneku esitaja nime ja kontaktandmeid selleks, et vajadusel oleks komisjonil võimalik ettepaneku esitajaga täpsustusteks ühendust võtta. Ettepaneku tegijatele on konfidentsiaalsus garanteeritud!   Elektroonilise vormi leiab SIIT (otsida avanenud veebilehekülje lõpust).