Muutuvad koduaadressid

Ühinenud kohalikes omavalitsustes muutuvad koduaadressid. Mõniste valla elanikel muutub aadressis ainult omavalitsuse nimi ning Mõniste valla elanikest saavad Rõuge valla elanikud. Haldusreformi käigus Mõniste vallas külade nimesid ei muudetud.

Oluline on meeles pidada, et posti saatmisel kasutatakse sihtkoode, mis tagavad saadetise jõudmise õigesse kohta.

Riigi registrites ja andmebaasides ei pea inimesed ise muudatusi tegema, need tehakse riigiasutuste poolt. Aadressimuutused toimuvad koos kohalike valimiste tulemuste jõustumisega.

 

Muutuvad juriidiliste isikute aadressid

Seoses aadressandmete muutumisega muudab Registrite ja Infosüsteemide Keskus automaatselt äriregistris registreeritud juriidiliste isikute aadressid hiljemalt 01.01.2018. Kui aadressandmete muutumisega kaasnevad muutused ka põhikirjas, siis põhikirja ajakohastamiseks eraldi tähtaega ei ole sätestatud.

Tulenevalt riigilõivuseaduse § 20 lõikest 1 on riigilõivu tasumisest vabastatud toimingud seonduvalt aadressiandmete muutmisega, mis on tingitud kohanime muutmisest, haldusüksuse, asula või tänava piiride muutmisest või postisihtnumbri muutmisest. Soovitav on muudatused teha vajaduspõhiselt, selliselt aga ei kohaldu eelnimetatud sättest tulenev riigilõivu vabastus, kuna lõivust on vabastatud ainult aadressandmete muutmine.