Siseministeerium pöördus 11.08.2015. a kirjaga Mõniste Vallavalitsuse poole ning palus üle vaadata Mõniste valla territooriumil olevad ühissõidukipeatuste nimed ja määrata need ühtse nimekirjana. Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkt 5 kohaselt on ühissõidukipeatustele kohanimede määramine kohustuslik ja sama seaduse § 5 lõige 1 punkt 3 ja lõike 4 kohaselt on nimemäärajaks kohalik omavalitsus. Terviknimekirjaga peatuste nimede määramine on vajalik, kuna selle alusel kantakse nimed kohanimeregistrisse ja parandatakse ühissõiduki infosüsteemis (ÜTRIS). Ühissõidukipeatuste nimed on ühed paremini tähistatud kohanimed looduses, seega on oluline, et ebatäpsused peatuste nimedes parandatakse. Siseministeerium edastas Mõniste Vallavalitsusele kohanimenõukogu poolt tellitud ühissõidukipeatuste nimede eksperttöö. Eksperttöö raames analüüsisid eksperdid ühissõidukipeatuste nimede sobivust kohanimeseaduse, eesti keele reeglite ja konkreetse kohaga. Eksperdid tegid parandusettepanekuid ja andsid soovitusi ühissõidukipeatuste nimede parandamiseks. Ekspertöös toodi välja Mõniste vallas asuvad peatused, mille nimetus vajaks parandamist (vt selgitavad tabelid ja skeemid eelnõu lisades). Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lg 8 avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne selle vastuvõtmist. Mõniste Vallavalitsuse vastava korralduse eelnõu on avalikustatud Mõniste valla dokumendiregistris Kui eelnõu kohta on küsimusi, ettepanekuid või vastuväiteid, siis palun esitage need Mõniste Vallavalitsusele hiljemalt 05.10.2015. a e-posti aadressil vald@moniste.ee või võtke ühendust mari.niine@moniste.ee, tel 786 4724. Mari Niine maakorraldaja Mõniste vald tel: 786 4724 mari.niine@moniste.ee