Riiklikud organisatsioonid Sihtasutus Erametsakeskus (EMK) on riiklik sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine. Erametsakeskuse tegevusvaldkonnad:

  • Metsandustoetuste andmise korraldamine;
  • Erametsanduse tugisüsteemi arendamine;
  • Erametsandusega seotud muu arendustegevus.

SA Erametsakeskus on asutatud 24. märtsil 1999.a. Võru Maavalitsuse poolt Phare projekti raames. Info: www.eramets.ee Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on riigimetsa majandaja ja erametsadega ei tegele. Info: www.rmk.ee NB! EMK ja RMK ei ole seotud teiste sarnaste nimedega äriühingutega! Erametsanduslik ühistegevus Võrumaal Metsaühistu metsaseaduse tähenduses on mittetulundusühing või tulundusühistu, mille põhikirjakohane tegevus on metsa majandamine ning mille liikmed on füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud, kellel on metsamaa. (allikas: metsaseadus §10) MTÜ Võrumaa Metsaomanike Liit on maakondlik metsaühistu, mis on loodud 1996. aastal ja pakub Võrumaal ainsana metsanduslikke tugiteenuseid kõigile metsaomanikele alates 2005. aastast. Kümne aastaga on kasvanud liidu liikmete arv 40-lt 565-ni. Võrumaa ML pakub metsaomanikele individuaalset nõustamist ja metsanduslikku teavet ning abi mitmesuguste metsatööde korraldamisel ja toetuste taotlemisel. Info:www.eramets.ee/uhiselt-tegutsedes/maakonniti/vorumaa-metsaomanike-liit/ MTÜ Eesti Erametsaliit (EEML) on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid (ühistud, seltsid, liidud). Võrumaa Metsaomanike Liit on EEML liige ja on liikmete arvult kõige suurem metsaühistu Eesti Erametsaliitu kuuluvate metsaühistu hulgas. Info: www.erametsaliit.ee Keskühistu Eramets on metsaühistute moodustatud tulundusühistu. Ühistu põhieesmärk on kasumi tootmine liikmetele, nende majanduslike huvide toetamine ja soodustamine läbi ühise majandustegevuse. Keskühistu Eramets pakub kvaliteetset, ausat, läbipaistvat ja loodust säästvat metsa hooldamise ja puidu turustamise teenust. Võrumaa Metsaomanike Liit on keskühistu asutaja liige. Info: http://www.eramets.ee/metsa-ja-puidumuuk/metsa_uhismuuk_metsauhistu_kaudu/ Erki Sok erametsanduse tugiisik Võrumaal tel. 522 9424 e-post erki.sok@erametsaliit.ee