Valga valla elanikud saavad nüüd pakendikonteinerite asukohti otsida kaardirakendusest. Uus kaardirakendus annab ülevaate avalike pakendikogumismahutite paiknemisest Valga vallas. Samuti annab rakendus võimaluse teha ettepanekuid selle kohta, kus võiksid avalikud pakendikogumise mahutid tulevikus paikneda. Valla teeninduspiirkondades on konteinereid vähem kui linnas ning maapiirkondade elanikud on andnud märku, et neid võiks olla rohkem. Selle kaardirakenduse abil saavad elanikud märkida kaardile, kuhu oleks vaja konteinereid juurde tuua. Juhul kui pakutud asukoht on sobiv ning vajadus põhjendatud saame mahutite paigaldamiseks alustada läbirääkimisi taaskasutusorganisatsioonidega. Kaardil kujutatud konteineritesse ei sobi ehitus- ja lammutusjäätmed, elektroonika, haljastusjäätmed ei sobi eelpoolnimetatud konteineritesse. Segaolmejäätmed tuleb samuti koguda eraldi ning panna selleks ette nähtud konteinerisse.

Vallavalitsus usub, et tehes konteinerite leidmise lihtsamaks ja kättesaadavamaks, paranevad elanike prügisorteerimise harjumused ning rohkem pakendeid leiab tee taaskasutusse. Kogumismahutide eesmärgiks on säilitada Valga vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist. Vallavalitsus tuletab meelde, et jäätmete sorteerimine on kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele kohustuslik!

Tutvu kaardirakendusega SIIN