VALGA KAUGÕPPEGÜMNAASIUM võtab vastu uusi õpilasi!

 

PÕHIKOOLI 7.-9.klass (alates 17. eluaastast)

GÜMNAASIUMI 10.-12. klass

 

Õppetöö toimub mittestatsionaarses õppevormis 2 päeva nädalas.

Lisaks avatakse 10. klassis e-õppe klass – õppetöö toimub Moodle keskkonnas.

 

Õppimine kaugõppegümnaasiumis on paindlik ja tasuta ning õppijale on tagatud riiklik ravikindlustus.

 

Õpilaste vastuvõtt toimub kogu õppeaasta vältel.

 

Dokumentide vastuvõtt aadressil Uus, tel 35 76 41 594 või elektroonselt kool@vkog.edu.ee

 

Projekti „Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse II“ raames pakume

  • Paindlikke tasanduskursuseid ja konsultatsioone.
  • Psühholoogia ja kodanikuõpetuse kursust.
  • Mitte-eestlastele eesti keele õpet ja individuaalseid konsultatsioone.
  • Õppereise.
  • Psühholoogi konsultatsioone.
  • Sotsiaalpedagoogi ja õppenõustaja teenust.
  • Lastehoiuteenust.

 

Tarkust pole iial hilja koolikotis koju viia!

 

Projektijuht: Piret Kõvask –  piret.kovask@vkog.edu.ee või 56503619

Sotsiaalpedagoog: Iina Kalbri – iina.kalbri@vkog.edu.ee või 53447485