Valga Maavalitsus PRESSITEADE 31.07.2015 Vastavalt loomatauditõrje seadusele ja Veterinaar- ja Toiduameti Valgamaa Veterinaarkeskuse juhataja ettepanekule kehtestas Valga maavanem täna oma korraldusega (Valga maakonnas Taheva vallas Kalliküla külas) Aili Liiva´le kuuluvas loomapidamishoones karantiini. Samuti kehtestatakse ohustatud tsoon (3 km raadiuses ümber taudikolde) ja järelevalvetsoon (10 km raadiuses ümber taudikolde) ning kehtestatakse vastavad kitsendused. Osa kehtestatud järelevalvetsoonist jääb Võru maakonda. Kallikülas asuvas talus oli kolm siga. 29. juulil teavitas omanik volitaud loomaarsti, et siga ei söö. Kuna siga oli plaanitud tappa, küsis omanik selleks luba. Siga tapeti ja samal päeval võttis VTA proovid, mille tulemustest selgus 30.juulil, et loom oli haigestunud Aafrika seakatku. Täna läheb hukkamisele kaks ellujäänud siga. 21.juuli korraldusega kehtib karantiin ka Taheva vallas Koikküla külas Hille Ossipile kuuluvas loomapidamishoones ning seatud on kitsendused ohustatud – ja järelevalvetsoonis. Valgamaa ohustatud – ja järelevalvetsoonis ei ole enam ühtegi seapidajat. Taustitunud alade kaardid ja lisasinfo on leitav maavalitsuse kodulehelt. ————————————————— Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioturvalisuse meetmeid, et oma loomi taudieest kaitsta. Lisaks loomatauditõrje seaduses sätestatud kehtivatele bioohutusnõuetele, soovitab VTA tungivalt vältida kodusigadega kokkupuutuvatel isikutel metsas seenel ja marjul käimist ning jahipidamist. Samuti tuleks välistada ka koerte ja kasside pääs lauta. Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele, mille leiad SIIT ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA vihjetelefonil 605 4750.   Lugupidamisega Kaja Mõts Valga Maavalitsus Avalike suhete juht +372 766 6145 +372 5301 0621 Kaja.Mots@valgamv.ee www.valga.maavalitsus.ee