Valga Maavalitsus otsustas toetatada Taheva Vallavalitsuse projekti “Ettevõtlikud Taheva valla noored” 1019 euroga. Projekti viib ellu Taheva valla avatud noortekeskus ja selle raames toimuvad erinevad võrkpalliga seotud sündmused 2015. aasta suvel. Vallavalitsus lisab projektile omafinantseeringu, millest suurema osa moodustab minifirma programmi läbiviimine 2015. aasta sügisel Taheva valla noortele.