Valga Linnavalitsus PRESSITEADE 02.08.2016

 

Valga piirkonna ühinemisleping ootab jätkuvalt ettepanekuid

Valga linn ja Karula, Taheva, Tõlliste, Õru vallad jätkavad hoolimata suurest suvest ja puhkuste ajast ühinemisläbirääkimistega. Samuti on endiselt avalikustatud ühinemislepingu tööversioon esmaseks tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks.

Valga piirkonna ühinemislepingu tööversioon on hetkel esmase tutvumise jaoks avalikustatud ning tänu sellele on ühinemisläbirääkimiste komisjonidel aega valmistada ette järgmisi samme selleks, et võimaliku ühinemise järgselt kõik sujuvalt edasi liiguks ja areneks. Augusti jooksul tegelevad kõik ühinemisläbirääkimiste komisjonid peamiselt tulevaste projektide ja investeeringuobjektide kaardistamisega.

„Mitte ükski otsus ega ühinemislepingu punkt pole otsustatud enne, kui kõik volikogud pole neid heaks kiitnud. Seega ootame suve jooksul elanike ettepanekuid ja avamusi ühinemislepingu esmase tööversiooni kohta,“selgitas ühinemise koordinaator Katre Kikkas. Ühinemislepingu tööversioon avalikustati nii veebis kui ka paberkandjal üle kogu piirkonna, kokku üheteistkümnes paigas. „Läbirääkimiste pidajate jaoks on oluline, et kõik, kes soovivad, saaksid oma arvamust ja ettepanekuid avaldada ning seetõttu loodame, et inimesed on aktiivsed kogu ühinemisprotsessi vältel,“ lisas Kikkas.

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni 12. juuli 2016 otsusega on ühinemislepingu tööversioon avalikustatud veebis esmaseks tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks perioodil 18. juuli 2016 – 26. august 2016. Praeguse ajakava kohaselt toimub elanike arvamuse välja selgitamine oktoobri lõpus, millele eelnevad rahvakohtumised ja ühinemislepingu avalik väljapanek.

Ühinemislepinguga ning teiste ühinemisega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda SIIN

Lisainfo: Katre Kikkas ühinemise koordinaator 766 9953; 5855 9593 katre.kikkas@valgalv.ee