Kaitsevägi korraldab koos Kaitseliiduga 27.-31. oktoobrini ühisõppuse Valga raudteejaamas ja selle lähiümbruses.

Õppuse ajal liiguvad piirkonnas nii jalgsi kui motoriseeritud patrullid, seega palume olla tavapärasest veelgi tähelepanelikum. Igapäevast reisirongiliiklust õppus ei sega ning muidu liikluspiiranguid avalikel teedel ei rakendata.

Õppusel osalevad kaitseväelased võivad kasutada erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid ja õppegranaate. Olgugi et ei kasutata lahingmoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes palju kahju. Leides õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul ise puutuda! Sellises olukorras jätke meelde leitud eseme asukoht ja teavitage sellest koheselt õppusel osalejaid või häirekeskust telefonil 112.

Masinate liiklemine ning imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem müra. Kuna valjud helid võivad häirida nii lapsi kui koduloomi, palub kaitsevägi hoida võimalusel õppuste piirkonnas mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust.
Kaitsevägi annab endast parima, et mitte liigselt häirida õppuse ala elanike argielu ning kasutada õppusealasid heaperemehelikult. Küsimuste ja tagasiside korral pöörduge julgelt õppuse alal ringi liikuvate „CIMIC“ märgistust kandvate osalejate poole.

Kiireloomulisemate murede korral saate kontakteeruda Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna tsiviil-sõjalise koostöö spetsialisti poole numbril 5192 9571.

Võimaldades kaitseväel ja Kaitseliidul harjutada oma kodukandis, annate sellega olulise panuse Eesti riigikaitsesse. Täname Teid toetuse eest ja jääme lootma meeldivale koostööle!

Kaitsevägi