Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 uue redaktsiooni avalik väljapanek toimub 2.11-17.11. 2019. Sel ajavahemikul on kõigil huvilistel võimalik dokumendiga tutvuda ning esitada soovi korral oma ettepanekuid.

Dokument on välja pandud Valga valla kodulehel, Valga Vallavalitsuses (Puiestee 8, Valga), valla teeninduskeskustes ja raamatukogudes. Ettepanekuid saab esitada e-postil: mare.raid@valga.ee, samuti tuues ettepanekud kirjalikult Valga vallavalitsuse või teeninduskeskuste sekretäride kätte hiljemalt 17.11.2019.

Vaata lähemalt Valga valla kodulehelt: https://bit.ly/2C4DKP2