Eelarvestrateegia eelnõu avalik väljapanek toimub 18. novembrist kuni 2. detsembrini 2020.

Muudatusettepanekuid saab esitada e-posti teel: valga@valga.ee või tuues paberkandjal Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8, kabinet 201.

 

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg 2. detsember 2020. Arvesse võetakse vormikohaselt esitatud ettepanekud, mida analüüsib strateegiate koostamise juhtrühm ja Valga Vallavalitsus.

Muudatusettepanekute vormi leiad SIIT.

 

Avalik arutelu toimub 3. detsembril 2020 kell 12.00 Valga Raekoja 1. korruse saalis.

 

Eelnõu dokument:

Valga valla eelarvestrateegia 2021-2025

 

Allikas: www.valga.ee