Valga vallas on valminud kohalike teede inventariseerimine ja 2020.-2024. aastate teehoiukava. Enne teehoiukava vallavolikogus hääletusele panekut tutvustame seda ka valla kodulehel.

Eelnõu eesmärk on elanike vajadusi, teede seisundist tingitud vajadusi ning samas ka eelarve võimalusi arvestav teehoiukava.

Valdade ühinemise eelselt oli teehoiukava olemas Tõlliste vallal. Valga linnal  teehoiukava puudus. Pikka aega kestnud ulatuslike vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse tõttu Valga linna tänavate seisukord halvenes. Tänavakatteid taastati, parandati ja uuendati trasside ehitusega seotud tänavatel, sedagi arvestades eelarve võimalusi. Omaosaluse võimaluse puudumisel taastati ainult kaeviku laiuses ja see on tekitanud hulgaliselt täiendavaid probleeme. 

 Viie ühinenud omavalitsuse jaoks teehoiukava koostamiseks korraldati 2018. aasta suvel hange. Kõige soodsama pakkumise tegi OÜ Reaalprojekt. Lõplikult pidi töö valmima 2019. aasta juunikuu lõpuks. Selline pikk periood oli planeeritud teadlikult, et kava koostaja saaks kavandada teetöid ka kevadise teede lagunemise olukorda arvestades. Teehoiukavaga seotud eeltööks oli valla teede ja tänavate inventariseerimine. Selle töö käigus on välja toodud kõik teedega seonduv ja ka avastatud ning juba varasemast teada olevad probleemid. Teehoiukava on koostatud aastateks 2020- 2024. Töö eesmärgiks on anda ülevaade olemasolevas kohalike teede nimekirjas olevate teede ja tänavate seisukorra kohta  ja pakkuda välja visioon vajalikest töödest aastatel 2020 kuni 2024. Visiooni alusel on võimalik planeerida eelarvesse raha, samas ka planeerida töid arvestades eelarve võimalusi. Kava on koostatud eeldusega, et seda saab vastavalt vajadusele iga-aastaselt uuendada nihutades planeeritud töid vastavalt vajadusele varasemaks või hilisemaks. Samuti korrigeeritakse uuendamise ajal ühikhindasid vastavalt reaalsele olukorrale.

Küsimuste korral pöörduda asevallavanem Enno Kase (Enno.Kase@valga.ee) või Kalle Muru poole OÜ Reaalprojektist (Kalle@reaalprojekt.ee).

Valga valla teede inventariseerimine

Valga valla teede inventariseerimine. Lisa. Valla teede seisukord.

Valga valla teede inventariseerimine Lisa 2. Valla teede seisukord. 

Valga valla kohalike teede ja tänavate inventariseerimine ja teehoiukava 2020.-2024. koostamine

Valga valla tänavad ja vallateed

Investeeringute kava

Rek. teede mahud ja maksumus

 

Allikas: valga.ee