Valga Vallavalitsus on algatanud vallas asuvatele ühissõidukipeatustele kohanimede määramise menetluse. Kohanime määramise menetluse eelnõuga on võimalik tutvuda Valga valla kodulehel: https://bit.ly/38ykDOB
 
Ettepanekuid peatuste nimede kohta on võimalik esitada Valga Vallavalitsusele aadressil valga@valga.ee kuni 27. novembrini 2020.