Hargla kõrtsihoone ehitustööde mahu kirjeldus

Hargla kõrtsihoone on ehitismälestis (nr 23263). Tööde teostaja peab omama Muinsuskaitseameti litsentsi ja taotleda tööde läbiviimiseks muinsuskaitseametilt vastav luba.

Tööde teostamisel lahtutakse AS Kurmik projekteerimisfirma poolt koostatud põhiprojektidest:

 • Hargla kõrtsihoone katuse ja fassaadide restaureerimine, tualettruumide ja peatrepi ümberehitus, töö nr 2019-520-44, 2019;
 • Hargla kõrtsihoone veevarustus ja kanalisatsioon, töö nr JV-VK-16-2019.

 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni põhiprojektis ette nähtud tööd teostatakse täis mahus. Tööd hõlmavad ka sanitaartehnika soetamine ja selle paigutus.

Kõrtsihoone katuse ja fassaadide restaureerimise, tualettruumide ja peatrepi ümberehituse põhiprojektis ettenähtud tööd teostatakse osaliselt järgmises mahus:

 • olemasoleva WC plokki lammutamine (tarind VS8, kajastatud joonisel AR-5.01);
 • ruumi 1 ja 2 vahel oleva seina lammutus (kajastatud joonisel AR-5.01);
 • ruumis 2 olevate siseseinte lammutus ja utiliseerimine, ka uksed (kajastatud joonisel AR-5.01);
 • ruumis 1 olemasoleva sisetrepi lammutus
 • ava UA8 laiendamine (kajastatud joonisel AR-5.01);
 • ava A24 osaline kinni ladumine, viimistlemine nii sees kui väljas ning akna tootmine ja paigaldamine (kajastatud joonistel AR-5.01 ja AR-8.02);
 • ava AA24 kinni ladumine, viimistlemine nii sees kui väljas (kajastatud joonistel AR-5.01 ja AR-6.02);
 • ruumis 2 projekteeritud siseseinte ehitus ja viimistlemine, seintes olevate uste soetamine ja paigaldus (kajastatud joonisel AR-5.01);
 • ruumis 2 oleva elektrikilpi ümberpaigaldamine (kajastatud joonisel AR-5.01);
 • ruumis 1 projekteeritud sisetrepi panduse ja piire ehitus ja viimistlemine (kajastatud joonistel AR-5.01 ja AR-7.07);
 • ava UA8 viimistlemine nii sees kui väljas ning uste U-8 tootmine ja paigaldamine (kajastatud joonistel AR-5.01 ja AR-7.06).

Pakkumised palume esitada hiljemalt 26. november 2019 kl 15.00 aadressil hanked@valga.ee

Ehitusprojekt

 

Allikas: www.valga.ee