30. aprillil võttis Valga Vallavolikogus vastu määruse „Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord”, mis hakkas kehtima alates 1. maist 2020.

Võrreldes varasemaga on määruses täpsustatud, et:

• kord on suunatud avalikes huvides tegutsevatele mittetulundusühendustele ja toetatakse avalikke üritusi;
• maakondlik mittetulundusühendus saab toetust taotleda juhul, kui projekti kasusaajatest enamus on Valga valla inimesed;
• majandusaasta aruanne peab olema esitatud seaduses sätestatud tähtajaks;
• taotlejal on õigus taotlusvoorus esitada kuni kaks taotlust kultuuritegevuse korraldamiseks ja kuni kaks taotlust kogukonna arendamiseks.

Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud tegevusi. Kogukonna arendamise projektide maksimaalne toetussumma on 1000 eurot. Info projektitaotluste kohta on valla kodulehel: https://www.valga.ee/projektitoetus

 

Taotlused tuleb esitada Valga Vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee 8, Valga.

 

Allikas: www.valga.ee