Valgamaa Erametsaühing (alates aprillist Valgamaa Metsaühistu) on metsaomaniku esimene valik Aasta-aastalt on kasvanud nende metsaomanike arv, kes on leidnud tee Valgamaa Erametsaühingusse nõu ja abi saamiseks. Lisaks metsaomanike nõustamistele ning teenindamisele, osutab Valgamaa Erametsaühing metsaomanikele reaalset abi ka metsade majandamisel:

  • korraldame kasvava metsa raieõiguse võõrandamise enampakkumisi koos vajalike dokumentide vormistamisega ning järelevalve teostamisega tööde üle,
  • korraldame metsa ülestöötamist, vormistame vajalikud dokumendid, korraldame raietööd ning turustame metsamaterjali väljatuleku alusel,samas teostades järelevalvet,
  • korraldame metsamaa müügi enampakkumisi.

Info: Atso Adson – 5649 3197 või atso.adson@erametsaliit.ee Metsas toimetamiseks on vajalik kehtiv metsamajandamiskava, kuhu metsakorraldaja poolt on kirja pandud soovitused vajalike metsamajanduslike tööde tegemiseks. Kui metsamajandamiskava on aegunud või puudub, aitame tellida uue ning taotleda kulude katteks toetust. Metsa inventeerimiseks ja kava koostamiseks saavad toetust ainult metsaühingu liikmed. Sellel aastal on metsamajandamiskava toetuste taotluse esitamise tähtaeg tõenäoliselt detsembris.   Ühistu liikmetel aitame:

  • organiseerida lageraie lankide maapinna ettevalmistamise, broneerime vajamineva istutusmaterjali ning aitame vajadusel organiseerida istutustööd. Taotleme toetust metsauuendustööde läbiviimiseks ning taimede ostuks,
  • taotleda toetust metsamaaparandamiseks,
  • Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 8 „Investeeringud metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamine” raames taotleda toetusi kahjustatud metsa taastamiseks ja kahjustuse kõrvaldamiseks, metsa hooldamiseks, kahjustuste ja metsatulekahju ennetamiseks. Rohkem infot selle meetme kui ka eelpool märgitud toetuste kohta saab SIIT või küsida Valgamaa Erametsaühingust.

  Natura 2000 taotlusvoor on sel aastal 4 -22 aprillil. Taotlusi aitavad vormistada meie konsulendid ning 5,6,7,11,12,13,20,21,22 aprill kella 9-16 aitame taotlusi vormistada Valgamaa Erametsaühingu kontoris (Kesk 12 Valga Maavalitsus, IV korrus). Et oma metsas teadlikult toimetada ja tulevikus sealt suuremat kasu saada, on õige küsida nõu metsakonsulentidelt ja metsaühistust. Igal metsaomanikul on õigus saada konsulendilt tasuta individuaalnõustamist kuni 2 tundi. Üle 2 tunnise nõustamise korral tuleb mitteliikmetel tasuda konsulendile 50% tunnihinnast. Tunni hind on 26 €. Metsaühistu liikmetele on nõustamine tasuta. Meie konsulendid on Enn Tomson (tel.511 5728) ja Andres Rõõmus (tel.516 3302). Alates 1 jaanuar 2017 saab ühistusse mittekuuluv metsaomanik taotleda toetust metsauuenduseks (maapinna ettevalmistus,taimede soetamine, istutustööd, kultuuri hooldamiseks kolmel järjestikusel aastal) kuni 50% ulatuses määruses ettenähtud ühikuhindadest. Alates 2020 aastast saavad metsauuenduse toetust ainult metsühistu liikmed. Et saaksime metsaomanikega tihedamalt suhelda, nõustada, abistada metsamajandustöödel ning toetuste taotlemisel, on soovitav metsaomanikul astuda Valgamaa Erametsaühingu liikmeks. Valgamaa Erametsaühingusse on koondunud üle 400 metsaomaniku. Asume Valga linnas Kesk tn. 12 (Valga Maavalitsus) IV korrus.   Info Helju Leosk – 5624 7325 või helju.leosk@erametsaliit.ee , Atso Adson 5649 3197 või atso.adson@erametsaliit.ee Liikmeks astumisel on ühekordne sisseastumismaks 6.50 €, juriidilistel isikutel 35 €, aastane liikmemaks on sõltuvalt metsamaa pindalast 0,1 -15,62 ha 10 eurot ning alates 15,63 ha 0,64 €/ha.   Helju Leosk Valgamaa Erametsaühing