Eesti Energia koduklientide tarbimisharjumused näitavad, et Valgamaa kodukliendid on käesoleva aasta jooksul tarbinud kokku 14 GWh elektrit, mida on vähem kui näiteks Viljandimaal, Tartumaal või Järvamaal. Nutikas tarbimine võimaldaks aga koduse energiatarbimise kulusid vähendada veel kuni 10%.   Keskmise Valgamaa kodukliendi kuine tarbimine on ligikaudu 198 kWh, mis on väiksem Eesti enamike maakondade tarbimisest ning ületab vaid Põlvamaa, Võrumaa ja Ida-Virumaa koduklientide tarbimist. Juba täna kasutab suur hulk Valgamaa koduklientidest erinevaid mooduseid tarbimiskulude vähendamiseks. Praegused tehnilised uuendused annavad aga koduklientidele võimaluse veelgi nutikamaks ja säästlikumaks tarbijaks saada. Nii on näiteks ligi neljandik Valgamaa kodudest valinud energiatarbimise reguleerimiseks ööpäevaringselt sama elektrihinna asemel öö ja päeva erisusega hinna või tunnipõhise hinna, mis sõltub börsihinna muutustest. Sellised valikud on kasulikud juhul kui tarbija igapäevatoimetusi iseloomustab kindel muster – näiteks väiksem päevane elektritarbimine – või põhjalikum huvi börsihindade pideva muutuse vastu. Kindlasti leidub Valgamaal ka ekstreemsemat energiasäästu viljelevaid tarbijaid, kes lähtuvad põhimõttest, et odavaim elekter on tarbimata elekter, ning püüavad sellest tulenevalt võimalikult vähe elektriseadmeid kasutada. See traditsiooniline meetod võib olla küll tulemuslik, kuid kahtlemata pole see tarbijale mugav. Tänapäeval on tarbimise säästlikumaks korraldamiseks mitmeid võimalusi, mis igapäevaelu mugavusi kuigivõrd ei mõjuta. Teadlikuma tarbimise ja lihtsate nippide abil on võimalik vähendada koduseid elektrikulusid hinnanguliselt kuni 10%. Kuigi suurimaks energiakuluks on kodudes küttesüsteemid ja veevärk, kasutame paratamatult teatud määral ka elektriseadmeid. Selleks, et elektrikuludelt säästa, ei pea palju ette võtma – piisab mõningate harjumuste muutmisest. Pesumasina kasutamine madalamal temperatuuril, toasoojuse vähendamine kraadi võrra või mittetöötavate elektriseadmete eemaldamine vooluvõrgust on vaid mõned lihtsad näited erinevatest nippidest, mille abil oma tarbimist teadlikult säästlikumaks kujundada. Täna toetab ka tehnika areng üha enam teadlikumat tarbimist – nii näiteks saavad juba praegu rohkem kui pooled eestlased kasutada ära tunniarvestitest saadavat tarbimisinfot ja selle jälgimist hõlbustavaid seadmeid, et olla igapäevaselt nutikam tarbija. Nutikateks abivahenditeks elektritarbimise jälgimisel on näiteks Eesti Energia mobiiliäpp ja e-teeninduse tarbimisgraafik, mis võimaldavad elektritarbimist lausa tunni täpsusega jälgida ja selle põhjal oma tarbimisharjumuste muutuste mõju näha. Teadliku tarbimise trendi kasvu nii Valgamaal kui ka mujal Eestis näitab selgelt asjaolu, et juba täna jälgib Eesti Energia mobiiliäpi kaudu oma tarbimist igakuiselt rohkem kui 16 000 klienti ja e-teeninduse tarbimisgraafikut külastab igakuiselt üle 25 000 kliendi. Lisaks saab veebilehel energia.ee/kokkuhoid kohe kiirelt ka oma kodu energiaprofiili paika panna ning selle põhjal kasulikke energiasäästusoovitusi näha.   Taavi Pungas, Eesti Energia kodukliendi ärijuht energiamüügis