Järgmisel aastal avab partnerluskogu neli taotlusvooru. Veebruaris on avatud kogukonnameede noorte tegevusvõimaluste loomiseks ja ettevõtlusmeetmesse ootame taotlusi elukondlike teenuste arendamiseks märtsis. Sügisel on ettevõtjatel võimalus taotleda toetust töökohtade loomiseks. Kindlasti on tulemas ka COVID-19 meede ettevõtluse toetamiseks, kuid selle taotlusvooru aeg ja tingimused selguvad jaanuari keskel.

24. jaanuarist kuni 11. veebruari kella 16.00 ootame toetustaotlusi kogukonnameetmesse, kuhu on oodatud investeeringuprojektid, mis aitavad luua kohalikele noortele uusi tegevusvõimalusi ja omandada uusi oskusi ja teadmisi.
Toetust saavad taotleda meie tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused. Projektidega on võimalik osta põhivaralisi vahendeid ja seadmeid, kohandada ruume ning ehitada rajatisi.
Maksimaalne toetus taotluse kohta on 12 000 eurot.
Kogukonnameetme 2.1 taotlemise tingimused

21. veebruarist kuni 11. märtsi kella 16.00 saab esitada toetustaotlusi elukondlike teenuste ning sealhulgas ka kogukonnateenuste arendamiseks vajalikeks investeeringuteks. Taotleda saavad tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning ettevõtted ja FIEd.
Elukondlikud teenused on esmatasandi teenused, mis peavad inimestele igapäevaselt ja võimalikult lihtsalt kättesaadavad olema (nt esmatarbekaubad, söögikohad, arstiabi, hoolekanne, postipank, lastehoid, isikuteenused – juuksur, pesumaja, saunateenus jne). Elukondlikud teenused on suunatud eelkõige kogukonna liikmetele – kasusaaja on kohalik elanik.
Maksimaalne toetus taotluse kohta on 15 000 eurot.
Elukondlike teenuste meetme 1.2 taotlemise tingimused

5. septembrist kuni 23. septembri kella 16.00 on avatud ettevõtlusmeetme taotlusvoor, kus toetatakse investeeringuid häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse.
Taotlema on oodatud kuni 9 töötajaga ettevõtted, kes tegutsevad järgmistes valdkondades:
• töötlev tööstus ( v.a puidu saagimine ja hööveldamine ning esmase toorme säilitamine kui ei teki uut toodet);
• kohalikul ressursil põhinev käsitöönduslik tootmine;
• mittetraditsiooniline põllumajandus (toetatakse ainult ettevõtlusega alustamist);
• kohalikul toormel, toidupärandil või ökotoidul põhinev eripärane toitlustusteenus;
• turism (eelistus: aktiivset tegevust soodustavad teenused, loodusturism, puhkealade väljaarendamine, perepuhkus);
• loomemajandus;
• info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev ettevõtlus.
Maksimaalne toetus taotluse kohta on 30 000 eurot.
Ettevõtlusmeetme 1.1 taotlemise tingimused

 

Lisainfo:

Tiina Ivask – tiina@valgaleader.ee, 5349  1195 ja Aili Keldo – aili@valgaleader.ee, 5373 5503