Head kultuuri väärtustajad! Kaheksandat aastat tunnustab Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts (VRKK) Valgamaa rahvakultuuri kandjaid ja edendajaid ning kultuuritöötajaid Pärandihoidja hõbesõlega. Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts ootab Pärandihoidja sõle kandidaate! Pärandihoidja sõlg on Valgamaal esemelist, rahvakunsti ja kultuuritöö valdkonda väärtustav aastaauhind, mida antakse välja kuues kategoorias:

  • elutöö auhind silmapaistva tegevuse eest eesti rahvuslike käsitöö- või muusika- või tantsutraditsioonide hoidmisel ja edasiarendamisel ning silmapaistva tegevuse eest kultuuritöö edendamisel;
  • rahvamuusika valdkonnas aset leidnud väljapaistva aastasündmuse või väga heade loomingulise või tehnilise tasemega tööde eest;
  • rahvatantsu valdkonnas aset leidnud väljapaistva aastasündmuse või väga heade loominguliste tulemuste eest;
  • käsitöömeistri auhind väga hea loomingulise või tehnilise tasemega töö või väljapaistva aastasündmuse eest;
  • kultuuritöö auhind väljapaistva aastasündmuse või väga heade tulemuste eest kultuuri töö edendamisel;
  • lootustandva noore rahvakunstniku auhind antakse isikule vanuses kuni 30 aastat, kellel on väljapaistvaid teeneid rahvakunsti ja /või rahvusliku käsitöö väärtustamisel edasiarendamisel ja hoidmisel.

Kandidaat peab olema Valgamaa elanik! Kindlasti on teie lähikonnas inimesi, kes sobiksid kandideerima eelnimetatud kategooriatesse – andke meile teada! Ettepanekuid Pärandihoidja sõle saamiseks võivad teha VRKK liikmed, koostööpartnerid ning kõik rahvakultuuriga seotud institutsioonid ja eraisikud. Otsuse teeb VRKK juhatus. Juhatusel on õigus jätta osa auhindu välja andmata või anda mõnes kategoorias välja rohkem kui üks auhind. Tänuüritus toimub emadepäeva eel Otepääl, kus antakse üle pärandihoidja sõled ning Valga maavalitsus tunnustab Aasta Ema. Ootame täidetud ankeete (blanketi leiate kirja lõpust) hiljemalt 15. aprilliks 2015 aadressile margetadolder@gmail.com või postiga Eha Mandel, Kesk 12, Valga Maavalitsus. Ankeedi täitmiseks leiad SIIT.   Lugupidamisega VRKK juhatuse nimel Marge Tadolder 5646 6720