Võru instituut on kuulutanud välja järjekordse, 34. laste ja noorte võrukeelsete kirjatööde võistluse „Mino Võromaa“. Tööde saatmise tähtaeg on 10. märts.

Võistlusele oodatakse igasuguseid kirjatöid: jutte, luuletusi, kahekõnesid, mõtisklusi jne. Töid hinnatakse vanuserühmade kaupa (1.–3. klass, 4.–6. klass, 7.–9. klass, 10.–12. klass). Paremad kirjutajad saavad auhinna ja nende tööd avaldatakse kogumikus, mis on kavas välja anda pärast 35., st juubelivõistlust.

Valida saab tänavu viie teema hulgast:

  1. Vanasõna ütles, et …
  2. Kuis ma hinnäst tõpi vasta kaidsa
  3. Kõgõ parõmb kingitüs
  4. Egäl tsirgul uma laul
  5. Krokotill tekk pallo nalla

Nagu alati võib aga kirjutada ka omale meelepärasel, vabalt valitud teemal. Võistlustööd tuleks saata tähtajaks meiliaadressil kaile.kabun@wi.ee või postiga Võru instituuti.

 „Mino Võromaa“ kirjatööde võistlust peetakse Eesti kõige vanemaks laste kirjalike loometööde võistluseks.

 

Kaile Kabun,

Võru instituudi projektijuht


 

Võro instituut om kuulutanu vällä vahtsõ, järekõrran 34. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ „Mino Võromaa“. Töie saatmisõ tähtaig om 10. märts.

Võistlusõlõ oodõtas egäsugutsit kirjatöid: juttõ, luulõtuisi, näütemänge, märgotuisi jne. Töid hinnatas vannusõrühmi perrä (1.–3. klass, 4.–6. klass, 7.–9. klass, 10.–12. klass). Parõmba kirotaja saava avvuhinna ja neide tüü läävä kogumikku, miä om plaanin vällä anda pääle 35., tt juubõlivõistlust.

Valli saa seokõrd viie teema hulgast:

  1. Vanasõna ütles, et …
  2. Kuis ma hinnäst tõpi vasta kaidsa
  3. Kõgõ parõmb kingitüs
  4. Egäl tsirgul uma laul
  5. Krokotill tekk pallo nalla

Saman või nigu varrambagi kirota teemal, miä sünnütäs mõttit inämb ku neo, mis tan vällä pakutu. Võistlustüü tulõs saata tähtaos e-kiräga kaile.kabun@wi.ee vai postiga Võro instituuti.

„Mino Võromaa“ kirätöie võistlust peetäs eesti kõgõ vanõmbas latsi luumõtöie võistlusõs.