Karula Naisselts andis Karula Muinsuskaitse Seltsile kasutada 2 tuba, kus oleme sisse seadnud arhiivi ja töökabineti. Naisseltsi poolt tehti ühes toas 2017.a. talvel remont. Mööbli oleme saanud asutustelt annetuste teel. Kuna meie kasutusse antud ruume ei köeta aastaringselt oli seal arhiivi hoidmiseks liiga suur õhuniiskus. Tunnuseks nt. see, et pabermaterjalid tõmbuvad laineliseks. Selle tõttu ei ole me varem saanud sinna koondada tundlikke materjale (nt. originaalfotosid), mis vajavad stabiilset keskkonda. Neid hoidsid seltsi liikmed oma kodudes.

Nüüd oleme Kohaliku omaalgatuse programmi meetmest 2 saanud toetuse ja teostanud projekti „Arhiiviruumi sisekliima parandamine“. Projekti toetas omafinantseeringu osas ka Karula Vallavalitsus.

Oleme hankinud elektrilised õhukuivatid ja temperatuuri jälgimise seadmed mõlema toa jaoks. Sellega oleme loonud sobivad tingimused ja saame nüüd arhiivi koondada ühte kohta, süstematiseerida ja sellega lihtsustada vajalike materjalide leidmist ning kasutamist.

Kavas on korraldada neis ruumides näitusi ja muid üritusi, millest anname jooksvalt teada internetis ja tänava äärde paigaldataval reklaamtahvlil, mille soetasime samuti selle projekti toel.

Siinkohal teeme üleskutse kõigile Karula valla elanikele ja selle kandiga seotud  inimestele.

Kõik, kes tahavad, saavad oma ajalooliselt olulised materjalid (esemed, fotod jne.) anda hoiule seltsi arhiivi, teades, et seal on tagatud nende säilimine ja kättesaadavus järeletulevatele põlvedele.

Seltsi arhiiv on avatud kõigile näituste, koolitööde, uurimuste jm. koostamiseks ja info otsimiseks. Selleks tuleb ühendust võtta seltsi juhatuse liikmega ja kokku leppida, kuna saab arhiivi külastada.

Samuti oleme üles seadnud esimese näituse „Karula vald läbi aegade“ millega teeme ülevaate Karula valla loomisest kuni liitumiseni suureks Valga vallaks.

Näitust saab külastada Lüllemäe külas toimuvate ürituste ajal, infot konkreetsete päevade kohta avaldame jooksvalt.

Samuti saab näitust huvi korral külastada ka muudel aegadel, selleks palume samuti ühendust võtta Karula MKS juhatuse liikme Vaike Puuderselliga, Tel. 521 6386 või e-posti teel vaike.puudersell@mail.ee