Seoses  Valga valla tekkimisega on ühinemislepingu sõlmimisel otsustatud, et alates 01.01.2018 osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust liitunud Valga valla territooriumil AS Valga Vesi. Vastavalt omavalitsuste liitumise juhtrühma otsustele hakkab Valga vallas kehtima senine Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ja kasutamise eeskiri.

Kehtiva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni eeskirja alusel peab olema klientidele müüdav vesi mõõdetud. Seega paigaldatakse AS Valga Vesi poolt kõikidele klientidele veemõõtjad, kaasa arvatud ka ainult kanalisatsiooni kasutajatele. Arvesti paigaldamiseks peab kliendil olema koht, kus on tagatud arvesti säilimine ja kaitse nii külma kui ka muude kahjustuste eest.

Paigaldatavad veearvestid on kaugloetavad, s.t näidud kogub AS Valga Vesi ise ja kliendil ei ole vaja näitusid vee-ettevõttele edastada. Kaugloetavate arvestite kohta on põhjalik info saadaval SIIN. Kortermajadele paigaldatakse üks veearvesti ja sõlmitakse leping korteriühistuga, eraldi korteritega AS Valga Vesi ei arvelda.

Arvestite paigaldusega alustame juba käesoleva aastal ja loodame kõikide klientide arvestid ka vahetada veel sel aastal. Aasta lõpuni tarbitud teenuste eest tuleb Teil tasuda oma endisele lepingupartnerile.

Lepinguid uute klientidega hakkame sõlmima alates jaanuarist 2018. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad jäävad samaks Teie piirkonnas varasemalt kehtinud hindadega.

Korrektsete lepingute sõlmimiseks palume edastada AS-le Valga Vesi oma isikuandmed: nimi, aadress, isikukood ja lisaks info, kas olete kinnistul ainuomanik või on omanikke mitu. Mitme omaniku puhul on vajalik edastada ka teiste omanike andmed. Andmeid ootame e-posti aadressidel mare@valgavesi.ee või valgavesi@valgavesi.ee, samuti võib ka ise tuua või saata posti teel aadressil Metsa 30, Valga linn, 68206.

 

Lepingus lepitakse kokku:

1. Veemõõtja näitude lugemise aeg ja arvete esitamise sagedus (arvete esitamise sagedust on hiljem võimalik muuta vastavalt kokkuleppele)

2. Arvete esitamise tähtajad ja tasumise kuupäevad

3. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise punktid

Küsimuste korral helistage või kirjutage meie kontaktidel. Oleme alati nõus andma täiendavaid selgitusi.

 

Soovime meeldivat koostööd!

Jüri Teder

Valga Vesi AS juhatuse liige