Koolitus “Sinu parim mina. Viis sammu õnneni.” toimub Lüllemäe Rahvaõpistus:
6.-7. aprill kell 10.00- 16.30
27.-28.aprill kell 10.00- 16.30
25.-26.mai kell 10.00- 16.30

See koolitus aitab Sul:
* avastada oma unustatud oskusi, teadmisi, kogemusi;
* mõista oma uskumuste põhjuseid ja neid vajadusel muuta;
* vaadata otsa oma hirmudele ja neid ületada;
* väljendada oma vajadusi ja väärtustada iseennast;
* arendada enesekindlust;
* analüüsida nii oma tegevuste õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi;
* eristada erinevaid suhtlemistõkkeid, neid välistada igapäevases elus mõista, kuidas saada heaks kuulajaks ja saavutada usalduslik side kaasinimestega;
* analüüsida enda ja teiste kehakeelt;
* mõista tõhusa suhtlemise nähtamatuid külgi;
* püstitada endale jõukohaseid lühi- ja pikajalisi eesmärke;
* suurendada enesemotovatsiooni;
* õppida oma meelt ja keha lõdvestama läbi qingogi enesetervendamise harjutuste;

Leia uuesti üles endas see imeline laps, kes kunagi uskus, et kõik on võimalik!

Koolituskursus toimub MTÜ Võluvõru ESF projekti „Meie aja võtmepädevused“ raames ning on osalajetele TASUTA.

Sihtgrupp: Põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud. Teised elukestvas õppes vähem osalenud grupid.
Kursuse läbinutele väljastatakse tunnistus, kui õppija osaleb õppetöös vähemalt 75% ja lõpetamise nõuded on täidetud. 
Maksimaalne grupi suurus 12 inimest.

Kursust juhendab RIINA HEIN, MTÜ Parim Tervis.

Info ja registreerimine: enekaas@gmail.com; tel: 5330 1511