Augustis kuulutab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) välja taotlusvooru töötleva tööstuse ettevõtjatele Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal, et toetada ettevõtteid elektriliitumistel ja elektrivõimsuse suurendamisel. Maksimaalne toetuse suurus on 50 000 eurot. „See on üks väheseid toetusmeetmeid ettevõtjatele, mis on sisendi saanud kohapeal ning millel on reaalne side riikliku Kagu-Eesti tegevuskavaga. Võrumaa ettevõtete jaoks on elektriliitumiste ning võimsuse tõstmise kõrge hind oluline kitsaskoht,“ selgitas Võru maavanem Andres Kõiv. „Kuna tegu on pilootprogrammiga, on pakutav toetus praegu ühekordne. Programmi õnnestumisel saadakse vajalik sisend uue regionaalse ettevõtjate toetusprogrammi väljatöötamiseks,“ lisas maavanem. Programmi sihtrühmaks on ettevõtjad, kelle tegevusalaks on töötlev tööstus ning kelle edasine arenguplaan näeb ette piirkonna keskmisest kõrgema palgaga uute töökohtade loomist. Eelkõige on pilootprogramm mõeldud neile ettevõtjatele, kes juba täna piirkonnas tegutsevad. Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 50 000 eurot ja minimaalne 5000 eurot. Taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt poole kuludest. Taotlusvooru kuulutab EAS välja augustis oma veebilehel ja sihtpiirkonna maakonnalehtedes. Ettevõtjatele jääb seejärel vähemalt kolm kuud taotluse ettevalmistamiseks. Toetuse andmise eesmärk on virgutada ettevõtlust ja majanduskasvu Kagu-Eestis ning Ida-Virumaal. Täpsemat infot toetuse tingimuste kohta leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt, mis asub SIIN