13. märtsil kell 8.30 Võru Kandles Võrumaa Noortekonverents “Leia oma koht”   Võrumaa noortekonverents - leia omakoht