Märtsis avab Võrumaa Partnerluskogu taotlusvoorud kahele toetusmeetmele: kogukondlik areng ning koostöö ja ühistegevuse arendamine. Taotlusi saab esitada 21.–28. märtsini 2022.

Meede 1 “Kogukondlik areng”

  • Taotlusi saavad esitada Antsla, Rõuge ja Võru valla territooriumil vähemalt kuus kuud tegutsenud mittetulundusühendused ning sihtasutused, kohalikud omavalitsusüksused, kohalik LEADER tegevusgrupp ja ettevõtjad (juhul kui ettevõtja pakub kogukonnateenust) v.a. Orava ja Misso piirkond.
  • Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 1 500–60 000 eurot.

Meede 3 “Koostöö ja ühistegevuse arendamine”

  • Taotlusi saavad esitada Antsla, Rõuge ja Võru valla territooriumil vähemalt kuus kuud tegutsenud mittetulundusühendused, sihtasutused ning kohalikud omavalitsusüksused ja kohalik LEADER tegevusgrupp v.a. Orava ja Misso piirkond.
  • Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 3 000–40 000 eurot.

Taotlusi saab esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu välja kuulutatud taotlusvooru esimesest päevast kuni viimase päeva kella 16-ni. 

Projektitaotlusi hinnatakse Võrumaa Partnerluskogus hiljemalt 21. juunil 2022.

Täpsem info: www.voruleader.ee/2022-taotlusvoor.

STRATEEGIA ETTEVALMISTAMINE

2022. aasta märtsis esitab mittetulundusühing Võrumaa Partnerluskogu PRIA-le toetustaotluse kohaliku arengu strateegia ettevalmistamiseks aastateks 2023–2029.

 

Allikas: www.rouge.kovtp.ee