Motoklubi esitas eelmisel kevadel Võrumaa Partnerluskogule taotluse motoklubi hoone katuse renoveerimiseks. Hoone katus on amortiseerunud ja sadeveed tungivad hoonesse, mistõttu on ohus ehitatud vahelagi ja elektrisüsteem. Klubihoone uue katuse ehitus tagab seni tehtud investeeringute säilimise ja võimaldab jätkata hoones planeeritud renoveerimistööde teostamist. Kogu projekti maksumus on 35 914,44 eurot ning toetussumma on sellest 32 323 eurot.

2002. aastal ostetud klubi hoonet Tiitsa külas on erinevate projektide toel ja oma jõududega kogu aeg renoveeritud. 2011. aastal saadi MAK Leader investeeringutoetus klubihoone rekonstrueerimisprojekti koostamiseks, projekt valmis 2012. aastal. Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetuse abil on 2013. aastal ehitatud ja soojustatud klubihoone vahelagi, 2014.aastal soetatud hoone elektrikilp ning ehitatud uus elektrivarustussüsteem ning 2016. – 2017. aastal ehitatakse välja kanalisatsioonisüsteem ning veetakse kaevust majja toimiv veetrass. Motoklubi Wildhogs MC

www.wildhogsmc.ee

kolmiklogo MC Wildhogs - katus rekonst.